dnes je 25.1.2022

Input:

Dovolenka

10.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10 Dovolenka

JUDr. Anna Vojnárová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Druhy dovolenky

ZP v § 100 zakotvuje tri druhy dovoleniek:

  • dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomerná časť,

  • dovolenka za odpracované dni,

  • dodatková dovolenka.

Nárok na určitý druh dovolenky zamestnancovi prislúcha až po splnení určitých v ZP ustanovených podmienok. Každý druh dovolenky predstavuje relatívne samostatný právny nárok zamestnanca. Zamestnanec môže po splnení zákonných podmienok získať nárok na viaceré z uvedených druhov dovolenky aj súbežne. Nemôže však mať súčasne nárok na dovolenku za kalendárny rok a na dovolenku za odpracované dni. V závislosti od splnenia zákonných podmienok má nárok len na jednu z nich.

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával pre