dnes je 25.1.2022

Input:

Doplatok do minimálnej mzdy

11.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.2.2 Doplatok do minimálnej mzdy

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a príslušnou výškou minimálnej mzdy (§ 3 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z.).

Úprava sumy mzdy dosiahnutej zamestnancom

Na účely zistenia doplatku do výšky minimálnej mzdy sa zo mzdy dosiahnutej zamestnancom odpočítavajú sumy:

  • mzdy a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas,

  • mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok,

  • mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,

  • mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu,

  • mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu,

  • mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a

  • mzdy za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.


Do počtu hodín odpracovaných zamestnancom sa na tieto účely nezahŕňajú