dnes je 25.1.2022

Input:

Dohoda o zmene pracovných podmienok

24.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.3 Dohoda o zmene pracovných podmienok

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Zásada zmluvnosti

V pracovnoprávnych vzťahoch platí zásada zmluvnosti, podľa ktorej možno obsah pracovného pomeru zmeniť zásadne len dohodou účastníkov. Pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve medzi účastníkmi pracovného pomeru sú pre nich záväzné po celý čas trvania pracovného pomeru.

K zmene dohodnutého obsahu pracovnej zmluvy môže teda zásadne dôjsť len vtedy, ak so zmenou súhlasia účastníci pracovného pomeru. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy sa musí urobiť písomne. Nedostatok písomnej formy dohody o zmene dohodnutých pracovných podmienok nerobí túto dohodu neplatnou.

Preradenie na inú prácu

Povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu

Dôvody