dnes je 25.1.2022

Input:

Dohoda o vykonaní práce

27.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2 Dohoda o vykonaní práce

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dohoda o vykonaní práce

Podľa § 226 ZP dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Zamestnanci však môžu uzatvárať dohody o vykonaní práce aj s viacerými zamestnávateľmi súčasne. Pri každom z nich môžu naplniť ročný limit 350 hodín.

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na práce jednorazového charakteru určeného výsledkom práce, to znamená, že pracovný záväzok zamestnanca má formu pracovnej úlohy. Ide preto o pracovný záväzok