dnes je 25.1.2022

Input:

Dohoda o brigádnickej práci študentov

28.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.3 Dohoda o brigádnickej práci študentov

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku. Za fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roku. Za fyzickú osobu, ktorá má štatút