dnes je 25.1.2022

Input:

Dodatková dovolenka

26.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6.3 Dodatková dovolenka

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Nárok na dodatkovú dovolenku

Zamestnancovi vzniká právny nárok na dodatkovú dovolenku (§ 106 ZP) v dĺžke jedného týždňa len po splnení špecifických predpokladov. Nárok na dodatkovú dovolenku má zamestnanec, ktorý:

  • pracuje pre toho istého zamestnávateľa po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní,

  • vykonáva práce zvlášť ťažké alebo

  • vykonáva práce zdraviu škodlivé.

Zamestnanec, ktorý pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach alebo ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé

Za zamestnanca, ktorý pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach alebo ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, sa na