dnes je 25.1.2022

Input:

Charakteristika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1 Charakteristika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Zamestnávatelia môžu len výnimočne na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzavierať s fyzickými osobami aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pracovný pomer nevzniká

Pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru patria síce do oblasti pracovného práva, avšak majú osobitný charakter a ich uzavretím zásadne nevzniká pracovný pomer.

Subjektmi pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú zamestnávateľ a zamestnanec.

  • Objektom pracovnoprávneho vzťahu založeného na základe